Lilla Edets kommun - startsida

Enkät utsortering av matavfall

Ungefär 70 % av kommunerna i Sverige samlar in källsorterat matavfall i varierande omfattning. Det är något som Lilla Edets kommun utreder att börja göra - då är dina synpukter viktiga!
 
Det huvudsakliga syftet med biologisk återvinning av matavfall är miljönyttan; att cirkulera näringsämnen för att på så sätt sluta kretsloppet. Ämnena som bildas efter att matavfallet behandlats är de förnybara energikällorna biogas och biogödsel.

Biogas kan efter rening användas som fordonsbränsle, uppvärmning och för elproduktion. Biogödsel är ett gödningsmedel med rikt energiinnehåll. Genom att använda biogödsel på åkrarna i stället för mineralgödsel, återförs näringsämnen till kretsloppet.
 

Dina synpunkter är viktiga 


Lilla Edets kommun utreder möjligheterna för att börja samla in källsorterat matavfall i någon form. Det politiska beslutet om insamling av matavfall är ännu inte fattat, men tekniska avdelningen har fått i uppdrag att undersöka hur insamlingen av matavfall skulle kunna se ut. Därför är dina synpunkter viktiga!

Vi skulle gärna vilja ta del av dina tankar, funderingar och åsikter kring en eventuell utsortering av matavfall i kommunen i framtiden. Vet vi vad du tycker, så fungerar dina synpunkter också vägledande för vilket insamlingssystem kommunen ska välja om/när detta blir aktuellt.

Dina synpunkter som kommuninvånare är viktiga för oss! Därför är vi tacksamma om du fyller i enkäten nedan. Enkäten är öppen fram till den 31 oktober.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 oktober klockan 23.59.
Senast uppdaterad: 2016-11-01
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »