Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellerna nedan hittar du samtliga avgifter och taxor för kommunens avfallstjänster. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundtjänst, fakturering m.m. En grundavgift betalas per hushåll och/eller per verksamhet

Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och en gång per år för sommarabonnemang. Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med tekniska avdelingens kundtjänst. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan då distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.

Hushållsavfallsavgifter
Grundavgifter Avgift exkl. moms Avgift inkl. moms
En- och tvåfamiljshus 650 kr 813 kr
Fritidshus 325 kr 406 kr
Lägenhet 325 kr 406 kr
Verksamhet 650 kr 813 kr
Avfallshämtning
Abonnemang Hämtningsintervall Rörlig avgift exkl. moms Rörlig avgift inkl. moms
Helår 140 l kärl Varannan vecka 894 kr 1118 kr
Helår 140 l kärl Var fjärde vecka* 335 kr 419 kr
Helår 190 l kärl Varannan vecka 1213 kr 1517 kr
Helår 190 l kärl Var fjärde vecka* 455 kr 569 kr
Sommar 140 l kärl Varannan vecka 344 kr 430 kr
Sommar 140 l kärl Var fjärde vecka* 129 kr 161 kr
Sommar 190 l kärl Varannan vecka 467 kr 583 kr
Sommar 190 l kärl Var fjärde vecka* 175 kr 219 kr
Avfallshämtning - delat avfallskärl
Abonnemang Hämtningsintervall Rörlig avgift exkl. moms Rörlig avgift inkl. moms
Helår 2 fastigheter** 140 l kärl Varannan vecka 112 kr 140 kr
Helår 2 fastigheter** 140 l kärl Var fjärde vecka* 42 kr 52 kr
Helår 2 fastigheter** 190 l kärl Varannan vecka 152 kr 190 kr
Helår 2 fastigheter** 190 l kärl Var fjärde vecka* 57 kr 71 kr
Helår 3 fastigheter** 140 l kärl Varannan vecka 75 kr 93 kr
Helår 3 fastigheter** 140 l kärl Var fjärde vecka* 28 kr 35 kr
Helår 3 fastigheter** 190 l kärl Varannan vecka 101 kr 126 kr
Helår 3 fastigheter** 190 l kärl Var fjärde vecka* 38 kr 47 kr
Avfallshämtning sommar - delat avfallskärl
Abonnemang Hämtningsintervall Rörlig avgift exkl. moms Rörlig avgift inkl. moms
Sommar 2 fastigheter** 140 l kärl Varannan vecka 43 kr 54 kr
Sommar 2 fastigheter** 140 l kärl Var fjärde vecka* 16 kr 20 kr
Sommar 2 fastigheter** 190 l kärl Varannan vecka 58 kr 73 kr
Sommar 2 fastigheter** 190 l kärl Var fjärde vecka* 22 kr 27 kr
Sommar 3 fastigheter** 140 l kärl Varannan vecka 29 kr 36 kr
Sommar 3 fastigheter** 140 l kärl Var fjärde vecka* 11 kr 13 kr
Sommar 3 fastigheter** 190 l kärl Varannan vecka 39 kr 49 kr
Sommar 3 fastigheter** 190 l kärl Var fjärde vecka* 15 kr 18 kr
Avfallshämtning - verksamhet
Typ Intervall Rörlig avgift exkl. moms Rörlig avgift inkl. moms
Verksamhet 140 liter Varannan vecka 894 kr 1 118 kr
Verksamhet 140 liter Var fjärde vecka* 335 kr 419 kr
Verksamhet 190 l kärl*** Varje vecka**** 2 669 kr 3 337 kr
Verksamhet 190 l kärl Varannan vecka 1 213 kr 1 517 kr
Verksamhet 190 liter Var fjärde vecka* 455 kr 569 kr
Verksamhet 370 l kärl*** Varje vecka 5 198 kr 6 497 kr
Verksamhet 370 l kärl*** Varannan vecka 2 363 kr 2 953 kr
Verksamhet 370 l kärl*** Var fjärde vecka* 1 063 kr 1 329 kr
Verksamhet 660 l kärl*** Varje vecka 8 429 kr 10 536 kr
Verksamhet 660 l kärl*** Varannan vecka 4 215 kr 5 268 kr
Verksamhet 660 l kärl*** 2 ggr/vecka 18 544 kr 23 180 kr
Verksamhet 660 l kärl*** 4 ggr/vecka 40 460 kr 50 575 kr
Sommar 190 l kärl*** Varje vecka 1 027 kr 1 284 kr
Sommar 370 l kärl*** Varje vecka 1 972 kr 2 465 kr
Sommar 370 l kärl*** Varannan vecka 909 kr 1 136 kr
Sommar 370 l kärl*** Var fjärde 408 kr 510 kr
Sommar 660 l kärl*** Varannan vecka 1 621 kr 2 026 kr
Sommar 660 l kärl*** Varje vecka 8 429 kr 10 536 kr
Sommar 660 l kärl*** 2 ggr/vecka 7 132 kr 8 915 kr
Sommar 660 l kärl*** 4 ggr/vecka 15 561 kr 19 451 kr
*Kräver "Anmälan om kompostering" och godkännande av kommunen.
**Kräver "Ansökan om delat avfallskärl" och godkännande av kommunen.
*** Ej valbara av enskilda hushåll.
**** Kan endast väljas av verksamheter som samtidigt har hämtning varje vecka av 370-literskärl eller 600-literskärl

Hämtningsperioden för sommarabonnemang är 1 maj — 30 september

Avfallstjänster
Typ Avgift exkl. moms Avgift inkl. moms
Byte av kärl 300 kr 375 kr
Besöksavgift ÅVC, besöken är avgiftsfria 0 kr 0 kr
Ersättningskort, vid förlust av passerkort till ÅVC 160 kr 200 kr
Extra hämtning av hushållsavfall sker inom tre arbetsdagar 120 kr 150 kr
Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall till exempel skrymmande avfall 600 kr 750 kr
Extratjänst hushållsavfall, avsedd för tillfälliga behov, som arrangemang av olika slag
Typ Avgift exkl. moms Avgift inkl. moms
Utlåning av avfallskärl för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. 120 kr 150 kr
Senast uppdaterad: 2017-02-15
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund

Kontakt

  • Kundtjänst, Tekniska avdelningen
  • tekniska@lillaedet.se
  • Telefon: 0520-65 97 00

  • Telefontid
  • Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16
  • Tisdag-torsdag: kl. 9-12
  • Övrig kontorstid ring kommunens växel 0520-65 95 00.

  • Medborgarservice
    Telefon: 0520-659520

Mer information

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »