Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellerna nedan hittar du vanligaste avgifter och taxor för kommunens avfallstjänster. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice, fakturering m.m. En grundavgift betalas per hushåll och/eller per verksamhet

Fakturering

Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och en gång per år för sommarabonnemang. Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med tekniska avdelingens kundtjänst. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan då distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.

Hushållsavfallsavgifter

Grundavgifter

Avgift exkl. moms

Avgift inkl. moms

En- och tvåfamiljshus

685 kr

856 kr

Fritidshus

342 kr

428 kr

Lägenhet

342 kr

428 kr

Verksamhet

685 kr

856 kr

 

Avfallshämtning

Abonnemang

Hämtningsintervall

Rörlig avgift exkl. moms

Rörlig avgift inkl. moms

Helår 140 l kärl

Varannan vecka

894 kr

1118 kr

Helår 140 l kärl

Var fjärde vecka*

335 kr

419 kr

Helår 190 l kärl

Varannan vecka

1213 kr

1517 kr

Helår 190 l kärl

Var fjärde vecka*

455 kr

569 kr

Sommar 140 l kärl

Varannan vecka

344 kr

430 kr

Sommar 140 l kärl

Var fjärde vecka*

129 kr

161 kr

Sommar 190 l kärl

Varannan vecka

467 kr

583 kr

Sommar 190 l kärl

Var fjärde vecka*

175 kr

219 kr

Avfallshämtning - delat avfallskärl

Abonnemang

Hämtningsintervall

Rörlig avgift exkl. moms

Rörlig avgift inkl. moms

Helår 2 fastigheter** 140 l kärl

Varannan vecka

112 kr

140 kr

Helår 2 fastigheter** 140 l kärl

Var fjärde vecka*

42 kr

52 kr

Helår 2 fastigheter** 190 l kärl

Varannan vecka

152 kr

190 kr

Helår 2 fastigheter** 190 l kärl

Var fjärde vecka*

57 kr

71 kr

Helår 3 fastigheter** 140 l kärl

Varannan vecka

75 kr

93 kr

Helår 3 fastigheter** 140 l kärl

Var fjärde vecka*

28 kr

35 kr

Helår 3 fastigheter** 190 l kärl

Varannan vecka

101 kr

126 kr

Helår 3 fastigheter** 190 l kärl

Var fjärde vecka*

38 kr

47 kr

Avfallshämtning sommar - delat avfallskärl
AbonnemangHämtningsintervallRörlig avgift exkl. momsRörlig avgift inkl. moms
Sommar 2 fastigheter** 140 l kärlVarannan vecka43 kr54 kr
Sommar 2 fastigheter** 140 l kärlVar fjärde vecka*16 kr20 kr
Sommar 2 fastigheter** 190 l kärlVarannan vecka58 kr73 kr
Sommar 2 fastigheter** 190 l kärlVar fjärde vecka*22 kr27 kr
Sommar 3 fastigheter** 140 l kärlVarannan vecka29 kr36 kr
Sommar 3 fastigheter** 140 l kärlVar fjärde vecka*11 kr13 kr
Sommar 3 fastigheter** 190 l kärlVarannan vecka39 kr49 kr
Sommar 3 fastigheter** 190 l kärlVar fjärde vecka*15 kr18 kr
Avfallshämtning - verksamhet

Abonnemang

Intervall

Rörlig avgift exkl. moms

Rörlig avgift inkl. moms

Verksamhet 140 liter

Varannan vecka

894 kr

1 118 kr

Verksamhet 140 liter

Var fjärde vecka*

335 kr

419 kr

Verksamhet 190 l kärl***

Varje vecka****

2 669 kr

3 337 kr

Verksamhet 190 l kärl

Varannan vecka

1 213 kr

1 517 kr

Verksamhet 190 liter

Var fjärde vecka*

455 kr

569 kr

Verksamhet 370 l kärl***

Varje vecka

5 198 kr

6 497 kr

Verksamhet 370 l kärl***

Varannan vecka

2 363 kr

2 953 kr

Verksamhet 370 l kärl***

Var fjärde vecka*

1 063 kr

1 329 kr

Verksamhet 660 l kärl***

Varje vecka

8 429 kr

10 536 kr

Verksamhet 660 l kärl***

Varannan vecka

4 215 kr

5 268 kr

Verksamhet 660 l kärl***

2 ggr/vecka

18 544 kr

23 180 kr

Verksamhet 660 l kärl***

4 ggr/vecka

40 460 kr

50 575 kr

Sommar 190 l kärl***

Varje vecka

1 027 kr

1 284 kr

Sommar 370 l kärl***

Varje vecka

1 972 kr

2 465 kr

Sommar 370 l kärl***

Varannan vecka

909 kr

1 136 kr

Sommar 370 l kärl***

Var fjärde

408 kr

510 kr

Sommar 660 l kärl***

Varannan vecka

1 621 kr

2 026 kr

Sommar 660 l kärl***

Varje vecka

8 429 kr

10 536 kr

Sommar 660 l kärl***

2 ggr/vecka

7 132 kr

8 915 kr

Sommar 660 l kärl***

4 ggr/vecka

15 561 kr

19 451 kr

*Kräver "Anmälan om kompostering" och godkännande av kommunen.
**Kräver "Ansökan om delat avfallskärl" och godkännande av kommunen.
*** Ej valbara av enskilda hushåll.
**** Kan endast väljas av verksamheter som samtidigt har hämtning varje vecka av 370-literskärl eller 600-literskärl

Hämtningsperioden för sommarabonnemang är 1 maj — 30 september

Avfallstjänster

Tjänster

Avgift exkl. moms

Avgift inkl. moms

Byte av kärl

300 kr

375 kr

Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll

160 kr

200 kr

Ersättningskort, vid förlust av passerkort till ÅVC

160 kr

200 kr

Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall till exempel skrymmande avfall

600 kr

750 kr

Extra hämtning av hushållsavfall sker inom tre arbetsdagar

120 kr

150 kr

Utlåning av avfallskärl, 140 liter för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod.

300 kr

375 kr

Utlåning av evenemangskärl, 660 liter för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod.

400 kr

500 kr

Vissa extratillbehör till avfallskärl, som till exempel andra lock eller lås.

640 kr

800 kr

 

Insamling av hushållsavfall med container, 8 kubikmeter

Tjänster

Avgift exkl. moms

Avgift inkl. moms

Årsabonnemang, varannan vecka, 26 tömningar på ett år.

14 190 kr

17 738 kr

Månadsabonnemang, varannan vecka, två tömningar på en månad.

3 405 kr

4 256 kr

Extratömning, en tömning utförs inom tre arbetsdagar

875 kr

1 093 kr

Senast uppdaterad: 2018-01-02
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »