Lilla Edets kommun - startsida

Buller

Du utsätts för olika typer av ljud hela tiden. Vad som uppfattas som buller eller oljud är personligt, därför kallas allt oönskat ljud för buller.

Det finns buller som bara är störande och det finns buller som kan ge hörselskador. Buller från byggnader och grannar är oftast bara störande, men kan ändå vara jobbigt.

Störande buller

Störande buller kan påverka din hälsa, till exempel genom störd sömn på grund av biltrafik, grannar eller fläktar. Ljud från sopbilar, plogbilar med mera måste du acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade. Även om ljudet kan vara störande är det tillfälligt.

Skadligt buller i skolmiljö

Det skadliga bullret i skolan står oftast eleverna själva för. Buller från byggnader är oftast bara störande, men kan göra att eleverna/barnen får koncentrationssvårigheter, blir trötta eller får huvudvärk. Misstänker du att ditt barn störs av buller i skolan, prata med personalen. Det finns riktlinjer för hur hög ljudnivån får vara inomhus. Folkhälsomyndigheten har gett ut riktlinjer och allmänna råd om buller inomhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och höga ljudnivåerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De riktvärden som gäller är att bullernivån inomhus ej bör överskrida 30 dBA ekvivalent nivå.
Senast uppdaterad: 2018-11-13
Sidansvarig: Kristian Nordström
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »