Lilla Edets kommun - startsida

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som skadar din hälsa. Förhöjda radonhalter inomhus kan innebära en hälsorisk.

Radongasen finns naturligt i marken och kan även komma från:

  • otäta fastigheter byggda på radonförande berggrund
  • fyllnadsmaterial, som grus och sten, som används vid husbygge
  • blåbetong som byggnadsmaterial
  • dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Den största risken med radon i dricksvattnet anses vara risken att radon kommer ut i luften i bostaden.

Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Riktvärdet för halter i bostadshus är 200 Bq/m³.

Mäta radon


För att mäta radon placeras mätdosor ut i huset. Mätdosor beställs via laboratorium. Radonmätning måste ske under perioden oktober till april och ska utföras i minst två månader.

Om du tidigare har gjort radonmätningar kan det vara bra att göra nya mätningar om du tillexempel tilläggsisolerar eller ändrar ventilationen på ditt hus.
Bor du i lägenhet, är det fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon görs.

Läs mer om radon och hur du mäter radon på radonguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonbidrag


Om din fastighet har högre årsmedelvärde än 200 Bq/m³ kan du söka bidrag för åtgärder hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad: 2016-05-10
Sidansvarig: Henrik Noord
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »