Lilla Edets kommun - startsida

Störande lukter

Matos, rök och avfall är exempel på lukter som ibland kan tränga in i bostaden från grannar, restauranger, soprum med mera. Lukterna kan komma in via ventilationssystem, tilluftsventiler samt andra otätheter i konstruktionen.

Problemet kan uppstå vid:

  • om tilluftsventiler hålls stängda — ett för stort undertryck kan bildas
  • om frånluftsfläktar stängs av eller inte fungerar som de ska — ett för stort övertryck kan bildas
  • smutsiga/täta ventilationsfilter — kan skapa undertryck alternativt övertyck i en bostad

Alla lägenheter/hus ska ha ett visst undertryck för att ny frisk luft ska kunna komma in. Vid övertryck försvinner inte den gamla dåliga luften och det kommer inte heller in någon ny frisk luft. Dessutom kan fuktig inomhusluft vid övertryck orsaka fuktproblem både i bostaden samt inne i väggar och i tak.

Förebygga problem


För att förebygga problem ska du hålla frånluftsfläktar och tilluftsventiler öppna och regelbundet göra rent ventiler och filter. Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter utifrån.

Störande lukter


Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten pratar du med ägaren och talar om att du störs av lukten. Om probelmet kvarstår kan du ta kontakt med samhällsbyggadsförvaltningen.
Senast uppdaterad: 2017-03-09
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »