Lilla Edets kommun - startsida

Markanvisning

Med en markanvisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster avses en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

I Lilla Edets kommun tillämpar vi en trestegsfas vid exploatering av bostäder och verksamhetsetablering av kommunal planklar mark.

1. Ett optionsavtal, med mycket begränsad tidsram, upprättas. Tidsramen är 2-3 månader. Exploatören visar idéer och genomförandeplaner.

2. Ett markanvisningsavtal skrivs. Avtalet är ett detaljerat genomförandeavtal. Beslut fattas i kommunstyrelsen.

3. Marköverlåtelse sker genom köpeavtal, i enlighet med markanvisningsavtalet.

Är ditt företag intresserad av mark?


Hör gärna av dig till mark-och exploateringsavdelningen för en generell intresseanmälan eller för att få mer information om aktuella exploateringsområden.
Senast uppdaterad: 2017-10-30
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »