Lilla Edets kommun - startsida

Offentliga lokaler

En offentlig lokal har många människor tillträde till. Exempel är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.
 

Tillgänglighet i offentliga lokaler


Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Här kan du läsa mer om tillgänglighet i offentliga lokaler och kommunens ansvar.

Miljö i offentliga lokaler


En lokal som är tillgänglig för allmänheten måste ha en bra inomhusmiljö. Det är också viktigt att följa de regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras av samhällsbyggnadsförvaltningen.
 
Vid tillsynsbesöket gör samhällsbyggnadsförvaltningen stickprov för att se om rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till de krav och regler som gäller ska det åtgärdas.
 

Anmälan av lokal


Vissa lokaler ska anmälas till miljö- och byggnämnden innan du startar din verksamhet. Det gäller till exempel:
  • lokaler för utbildning (skolor, förskolor, fritidshem och liknande)
  • lokaler för hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta (tatuering, piercing, akupunktur och fotvård med stickande/skärande verksamhet)
  • lokaler för bassängbad (även floating och badtunnor som inte är för privat bruk)
  • solarium
Senast uppdaterad: 2017-05-04
Sidansvarig: Henrik Noord
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »