Lilla Edets kommun - startsida

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroller görs för att förebygga bränder. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister som kan innebära risker för brand i anläggningen.

Brandskyddskontroll får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. I Lilla Edets kommun är det LFTF Search ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar för uppdraget (avtalet gäller fr.o.m. 15 mars 2017).

Så går kontrollen till


Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar. När det är dags för brandskyddskontroll av din anläggning meddelas du via brev.

Intervall för brandskyddskontroll


Brandskyddskontrollen sker enligt MSB:s föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen två, tre eller sex år.

Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. I dokumentationen framgår vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen. Du får protokollet av brandskyddskontrollanten efter det att kontrollen har utförts.

Huvudman för brandskyddskontrollen är miljö- och byggnämnden, Lilla Edets kommun.

Senast uppdaterad: 2017-03-10
Sidansvarig: Jennie Jörgensen
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »