Lilla Edets kommun - startsida

Elda utomhus

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjudet under perioden 1 april till 30 september.

Om du vill elda trädgårdsavfall övrig tid på året eller utanför område med detaljplan måste du tänka på att det bara är torra grenar som får brännas upp. Det är förbjudet att bränna fuktigt trädgårdsavfall, till exempel gräs, blast, löv och färska kvistar. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras.
 
Om du eldar torrt trädgårdsavfall får det inte uppstå olägenhet för de kringboende. Allt annat brännbart material är förbjudet att elda och ska lämnas till Göta Återvinningscentral för återanvändning alternativt återvinning. Du får inte heller elda efter mörkrets inbrott.

  • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel. Tappar du kontroll över elden, ring 112!
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
 

Frågor om eldning


Har du frågor om när eldning får ske eller upplever att en eld är en hälsofara/störande, tar du kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. Vill du ha råd angående eldning kan du kontakta räddningstjänsten
Senast uppdaterad: 2016-05-10
Sidansvarig: Henrik Olsson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »