Lilla Edets kommun - startsida

Sotning (rengöring)

Sotning är en viktig del i det förebyggande arbetet med bränder i bostäder. Om du eldar på rätt sätt och sotning utförs regelbundet blir eldning och brandförlopp i eldstaden effektivt och energibesparande.

Sotning i Lilla Edets kommun utförs av LFTF Search ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (avtalet gäller fr.om. 15 mars 2017). Sotningen ska göras med bestämda intervallerlänk till annan webbplats enligt Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för sotning. Taxan reglerar den avgift du som fastighetsägare ska betala när sotning utförs.

Sota din egen fastighet


Du som fastighetsägare kan ansökaPDF hos kommunen om att själv sota din fastighet. Du ska kunna redovisa att du har kunskap och förmåga att utföra sotning samt att tredje person inte utsätts för risk.

Tillstånd får endast utfärdas om sotning kan ske på ett betryggande sätt. Egensotning tillåts ej i sammanhängande trähusbebyggelse, flerbostadshus i trä samt för imkanaler i restaurangkök. Anledningen är att risken för skada mot tredje person bedöms som alltför stor.

För att själv få utföra sotning krävs:

  • skriftlig ansökan
  • intyg om behörighet. Du ska ha genomgått utbildning i sotning, till exempel i Svenska brandskyddsföreningens regi. Du kan också på plats visa dina kunskaper för Lilla Edets skorstensfejarmästare. Vid tillfället tas en avgift ut.
Senast uppdaterad: 2017-06-12
Sidansvarig: Jennie Jörgensen
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »