Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Sotning i Lilla Edets kommun utförs av LFTF Search ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges kommuner och landsting förhandlar årligen taxenivån genom en indexförändring per den 1 april. Enligt avtal om ersättning för föreskriven sotning i Lilla Edets kommun förändras avgiften med detta index.

Senast uppdaterad: 2017-05-09
Sidansvarig: Henrik Olsson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »