Lilla Edets kommun - startsida

Marklov

Marklov kan krävas vid förändrat höjdläge för tomter eller mark för allmän plats.

Inom område med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras mer än 0,5 meter. Om ett visst höjdläge anges i planen krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå.

Fastighetsägaren har skyldighet att informera sig om markförhållandena innan arbeten som exempelvis schaktning eller byggnation påbörjas.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område, men det kan behövas tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar.

Senast uppdaterad: 2016-05-10
Sidansvarig: Jennie Jörgensen

Kontakt

 • Byggnadsinspektör
  Pär Andersson
  Telefon: 0520-659670

 • Miljö-o Bygglovschef
  Henrik Olsson
  Telefon: 0520-659654

 • Byggnadsinspektörerna nås säkrast på telefon måndag, torsdag, fredag kl 9.30-12.00.

Mer information

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »