Lilla Edets kommun - startsida

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Lagen bestämmer bland annat hur ett bygglov ges och reglerar var och hur du får bygga.

När du ska ansöka om bygglov

 • Handläggningstiden för bygglovsansökan är tio veckor, vilket innebär att miljö- och byggnämnden ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in.
 • Redan vid bygglovsansökan ska det framgå vem som är kontrollansvarig (det gäller inte för små ändringar av en- och tvåbostadshus).
 • Kontrollansvarig ska vara certifierad.

När du har fått bygglov  

 • Du som byggherre är ansvarig för att se till att lagar och byggregler uppfylls. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked från att miljö- och byggnämnden. Att starta byggandet innan du fått startbesked är förenat med en sanktionsavgift.
 • Du kommer att bli kallad till ett tekniskt samråd, ett slutsamråd och träffa miljö- och byggnämnden på minst ett arbetsplatsbesök.
 • Du ska senast vid det tekniska samrådet lämna de tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked. Du ska även lämna in ett förslag till kontrollplan.
 • Du får inte ta byggnadsverket i bruk innan du har fått ett slutbesked från miljö- och byggnämnden.

Mer information om plan- och bygglagen hittar du på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-01-04
Sidansvarig: Jennie Jörgensen

Kontakt

 • Byggnadsinspektör
  Pär Andersson
  Telefon: 0520-659670

 • Miljö-o Bygglovschef
  Henrik Olsson
  Telefon: 0520-659654

 • Byggnadsinspektörerna nås säkrast på telefon måndag, torsdag, fredag kl 9.30-12.00.
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »