Lilla Edets kommun - startsida

Strandskydd

Strandskyddet finns bland annat till för att alla invånare ska kunna använda stränder och vatten för friluftsliv. Du kan få dispens från strandskyddet, men särskilda skäl krävs.

Strandskydd råder generellt vid havet, insjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Området kan utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra nya byggnader. Det är också förbjudet att ändra användningssätt på byggnader eller utföra andra anläggningar eller anordningar om det medför att allmänheten avhålls från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Detta kan gälla vid exempelvis utbyggnad eller när man gör om en ekonomibyggnad till bostadshus.

Åtgärder som gör skada på växt- och djurlivet är också förbjudet. Det kan till exempel handla om muddring, avverkning, schaktning, placering av gödsel och röjningsavfall.

Dispens från strandskydd

Om det finns särskilda skäl kan dispens från strandskyddet ges.

Naturvårdsverketslänk till annan webbplats webbplats kan du läsa mer om strandskydd.

Utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om utvidgat strandskydd för en del av sjöarna i Lilla Edet. Sjöar med utvidgat strandskydd är ofta viktiga för friluftslivet, ekologiskt känsliga eller värdefulla för växt- och djurlivet.

Strandskyddet är utvidgat till 200 meter vid följande sjöar: Borydsjön, Bråtesjön, Gransjön, Gropsjön, Håleresjön, Kringvattnet, Kroksjön, Lille-Väktor, Nybyggesjön, Ryrsjön, Rödvatten, Sollums lång, Stendammen, Store-Väktor, Stuvvikesjön, Torrgårdsvattnet, Utby lång, Vanderydvattnet, Västersjön, Övre och Mellersta Örevattnet.

För Öresjö är strandskyddet utvidgat till 300 meter, med på vissa ställen är gränsen anpassad till befintliga vägar och bebyggelse. På länsstyrelsenslänk till annan webbplats webbsida kan du läsa mer om utvidgat strandskydd och där kan du också se var strandskyddsgränserna går i kartan Strandskydd i Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-11-23
Sidansvarig: Henrik Noord
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »