Lilla Edets kommun - startsida

Strandskydd

Strandskyddet finns bland annat till för att alla invånare ska kunna använda stränder och vatten för friluftsliv. Du kan få dispens från strandskyddet, men särskilda skäl krävs.

Strandskydd råder generellt vid havet, insjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Området kan utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Det finns också reglerat vad som inte får utföras inom strandskyddsområde, till exempel får bebyggelse inte uppföras.

Dispens från strandskydd


Om det finns särskilda skäl kan dispens från strandskyddet ges. I Lilla Edets kommun har området för strandskydd utvidgats till 200 meter kring Bodasjön och 300 meter kring Öresjö.

Naturvårdsverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats kan du läsa mer om strandskydd.

Nya strandskyddsgränser


Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en översyn av det utvidgade strandskyddet och den 1 december 2014 fattades beslut om nya strandskyddsgränser i länet. På länsstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbsida kan du läsa mer om de nya strandskyddsgränserna och vad det innebär.
Senast uppdaterad: 2016-01-18
Sidansvarig: Henrik Olsson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »