Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Plan- och bygglagen ger kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden möjlighet att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för att ta fram arkivbeständiga handlingar.  
Avgift för bygglov och andra lov tas ut enligt tabeller som gäller för plan- och bygglovstaxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde samt på faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.I bygglovstaxanlänk till annan webbplats kan du läsa om vilka funktioner och faktorer som ligger till grund för beräkningen.
Senast uppdaterad: 2018-01-03
Sidansvarig: Henrik Noord
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »