Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Plan- och bygglagen ger kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden möjlighet att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för att ta fram arkivbeständiga handlingar.  

Avgift för bygglov och andra lov tas ut enligt tabeller som gäller för plan- och bygglovstaxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde samt på faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.

I bygglovstaxanlänk till annan webbplats kan du läsa om vilka funktioner och faktorer som ligger till grund för beräkningen.

Senast uppdaterad: 2018-01-03
Sidansvarig: Henrik Noord
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »