Lilla Edets kommun - startsida

Elnät

Som elkonsument har du två olika kostnader för din el — en för själva elnätet och en för din elförbrukning. Det kan vara två olika leverantörer.

Kostnaden för själva elnätet består i regel av en fast och en rörlig del. Du får en högre kostnad för elnätet om du förbrukar mycket el och en lägre kostnad om du förbrukar mindre el.

I kostnaden för elnätet ingår underhåll av nätet. Det är elnätsägaren som eventuellt ger dig ersättning vid ett längre strömavbrott. Vilka villkor som gäller bör du kontrollera med din elnätsägare.
 

Elnätsägare i Lilla Edets kommun


I Lilla Edets kommun finns sex olika elnätsägare representerade. Var deras områdesgränser går kan du se på elnätskartanPDF.

Nätägarna är från nordväst och söderut enligt följande:

  • Uddevalla Energi AB, tfn. 0522-69 82 00
  • Trollhättan Energi Nät AB, tfn 020-89 90 00
  • Hjärtums Elförening, tfn. 0520-47 05 70
  • Vattenfall Eldistribution, tfn. 020-82 00 00
  • Kungälvs Energi AB, tfn. 0303-23 93 00
  • Ale Elförening, tfn. 0303-33 24 00

 

Senast uppdaterad: 2017-07-17
Sidansvarig: Henrik Noord
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »