Lilla Edets kommun - startsida

Lokala investeringsprogram

För att nå miljömålen som Sveriges riksdag har satt upp fanns det mellan åren 1998-2011 möjlighet för kommunerna att få bidrag. Bidragen skulle främja till arbete med åtgärder som leder mot målen.

Bidrag gavs till lokala investeringsprogram (LIP) och klimatinvesteringsprogram (Klimp). Lilla Edets kommun har varit en av de bästa kommunerna i landet när det gäller att få bidrag för miljöåtgärder.

Lilla Edets kommun har arbetat med att öka den biologiska mångfalden och minska utsläppen av koldioxid. Åtgärderna som har gjorts är bland annat inom natur- och fiskevård och verkat för att företag och privatpersoner har bytt uppvärmning från oljeeldning till förnyelsebara energikällor. Många åtgärder har haft som mål att fler ska cykla, köra miljövänligare bilar och öka intresset för att åka kollektivt.

På Naturvårdsverkets webbplats finns information om LIP och KLIMPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Senast uppdaterad: 2018-02-26
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »