Lilla Edets kommun - startsida

Pågående planer

Detaljplan för norra Gossagården - Skolområde och bostäder

Planer och program som är ute på samråd eller granskning:


-

Antagna planer och program (som ej vunnit laga kraft):


-
Senast uppdaterad: 2017-02-23
Sidansvarig: Cecilia Friberg
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »