Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Livsmedelsverksamheter, som enligt lagstiftningen ska kontrolleras av berörd myndighet, betalar varje år en avgift för den offentliga kontrollen.

Verksamheten debiteras en avgift vid anmälan/registrering motsvarande en timme kontrolltid. För enklare verksamheter utförs inte kontroll varje år. Kontrolltimmarna samlas och kontroll sker med ett intervall på till exempel två, tre eller fyra år.

Offentlig kontroll av livsmedel


Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Lilla Edets kommun gäller bland annat kostnader för offentlig kontroll och prövning och registrering enligt livsmedelslagen.

Avgift enligt taxan tas ut för:

  • prövning i ärenden om godkännande av anläggning som ska prövas enligt EG-förordningen 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.
  • registrering av anläggning.
  • handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll.

Om avvikelser konstateras vid kontrollen kan de behöva följas upp genom extra kontroll. Extra offentlig kontroll ingår inte i den årliga kontrollavgiften utan debiteras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Taxan för livsmedelskontrollen beslutas av kommunfullmäktige. Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift beslutas av miljö- och byggnämnden.

Taxan per timma för normal offentlig kontroll är 1290 kronor. För extra offentlig kontroll är taxan 1440 kronor per timma, vilket också gäller som registreringsavgift.

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Jennie Jörgensen

Kontakt

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »