Lilla Edets kommun - startsida

Buller-utomhusmiljö

Samhällsbuller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige.

Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning, öronsusningar (tinnitus) och andra hörselproblem. Samhällsbuller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande men kan orsaka andra problem såsom sömnproblem och ökad stress.

Hörselskadande buller 

Alltför höga ljudnivåer kan leda till bestående hörselskador. Hörseln kan skadas tillfälligt eller för alltid. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet men beror också på ljudets karaktär. Starka så kallade impulsljud kan vara skadande även vid enstaka och kortvarig exponering. Den som arrangerar ett evenemang ansvarar för att personer som vistas i lokalen inte utsätts för skadliga ljudnivåer eller att grannar blir störda. 

Verksamhetsbuller

Vid nyetablering av till exempel industrier och restauranger upplyses verksamheten om riktvärden för buller. Kringboende som störs av buller kan anmäla det till miljö- och byggnämnden. Om bullret från verksamheten överskrider gällande riktvärde kan nämnden ställa krav på fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren att utföra åtgärder. Riktvärden för trafikbuller:
  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad  
Senast uppdaterad: 2018-07-03
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »