Lilla Edets kommun - startsida
Närbild natur

Parker och natur

I kommunen finns det också sju naturreservat samt ett flertal områden med biotopskydd. Naturen erbjuder många kultur- och naturvärden. Det finns rikligt med sjöar och vattendrag på båda sidor om Göta älv, vilka inbjuder till spännande bad- och naturupplevelser samt är värdefulla lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Tänk på att allemansrätten gäller i naturen och att du får färdas över privat mark och tillfälligt uppehålla dig där. Men du har också skyldighet att inte störa och inte förstöra.
Senast uppdaterad: 2018-05-08
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Kristian Nordström


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »