Lilla Edets kommun - startsida

Skyddad natur

I Lilla Edets kommun finns mycket värdefull och skyddad natur. Drygt 6 procent av skogsarealen i Lilla Edets kommun är skyddad genom naturreservat, naturvårdsavtal eller biotopskydd.

Naturreservat


Det är länsstyrelsen som beslutar om de flesta naturreservaten. I Lilla Edet kommun finns det sju naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På länsstyrelsens webbplats kan du läs mer om varför naturreservat bildas och vilka föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gäller.

Natura 2000


Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om Natura 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biotopskydd


Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och växtarter, vilka annars är särskilt skyddsvärda. Inom ett biotopskyddsområde får du inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Sådana områden kan till exempel vara alléer, stenmurar, åkerholmar och liknande.

Läs mer om skyddad natur


Du kan läsa mer om vilka olika typer av skyddad natur det finns på länsstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats.  
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »