Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastigheter inom verksamhetsområdet betala avgifter enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Taxan består av två avgifter, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgifter


Anläggningsavgiften är en engångskostnad som tas ut när fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för anslutning av fastigheter och består huvudsakligen av utbyggnad av lokala VA-ledningar.

Anläggningsavgiften består av fyra delar: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

För bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggda fastigheter ska anläggningsavgift erläggas.

Anläggningsavgifter för bostadsfastighet:

Avgift utgår per fastighet med exkl. moms inkl. moms
en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 45 760 kr 57 200 kr
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 39 600 kr 49 500 kr
en avgift per m2 tomtyta 33,4 kr 41,80 kr
en avgift per längenhet 20 240 kr 25 300 kr
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 14 784 kr 18 480 kr

Brukningsavgifter


Brukningsavgiften är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverken, vattentorn och andra anläggningar. Brukningsavgiften består av en fast avgift som beror på storleken av vattenmätare samt en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten hushållet förbrukar.   
Fasta brukningsavgifter
Vattenmätarstorlek Fast avgift exkl. moms Fast avgift inkl. moms
Qn 2,5 (normal villa) 4 369 kr 5 462 kr
Qn 6 10 442 kr 13 053 kr
Rörliga brukningsavgifter
Rörlig avgift exkl. moms Rörlig avgift inkl. moms
Avgift för vatten och avlopp per kubikmeter 26 kr/m³ 33 kr/m³
Avgift endast för vatten per kubikmeter 18 kr/m³ 23 kr/m³
Avgift för vatten avseende storförbrukare över 25 000 m³ (varav 10,90 för avlopp) 22 kr/m³ 28 kr/m³
Avlopp
  Avgift
Inrättande av vattentoalett med sluten tank 1 780 kr
Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 3 360 kr
Inrättande av annan avloppsanordning 3 360 kr
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 1 780 kr

Slamtömningsavgifter


Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du läsa mer om slamtömning.

Slamtömningsavgiften består av två avgifter, transport och tömningsavgift samt slambehandlingsavgift.

Transport och tömningsavgift, slam
Enhet Avgift per enhet exkl. moms Avgift per enhet inkl. moms
2- eller 3 kammarbrunn 0-3 m³ styck 424 kr 530 kr
2- eller 3 kammarbrunn 3,1-6 m³ styck 594 kr 743 kr
2- eller 3 kammarbrunn 6,1-9 m³ styck 763 kr 954 kr
2- eller 3 kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt /m³ 104 kr 130 kr
Sluten tank 0-3 m³ styck 424 kr 530 kr
Sluten tank 3,1-6 m³ styck 594 kr 743 kr
Sluten tank 6,1-9 m³ styck 763 kr 954 kr
Sluten tank 9,1 m³ och uppåt /m³ 104 kr 130 kr
BDT-brunn styck 424 kr 530 kr
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter /5 m 17 kr 21 kr
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck 131 kr 164 kr
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck 328 kr 410 kr
Hindrad tömning styck 394 kr 493 kr
Slamtömning utförs enligt ovanstående taxa under normal arbetstid. Cleanpipe erbjuder jourtömning utanför normal arbetstid och på helgdagar för extra avgift. För mer information om denna tjänst tar du kontakt med Cleanpipe.

Slambehandlingsavgift


Vid slamtömning tillkommer en avgift på 65 kr/m³ inklusive moms (52 kr/m³ exklusive moms) för behandling av slam.
Slamtömningsavgifter - extratjänster
Enhet Avgift per enhet exkl. moms Avgift per enhet inkl. moms
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter /5 m 17 kr 21 kr
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck 131 kr 164 kr
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck 328 kr 410 kr
Hindrad tömning styck 394 kr 493 kr
Extraavgift när extra personal eller utrustning krävs /påbörjad arbetstimme 1 000 kr 1 250 kr
Övriga avgifter
  Avgift exkl. moms Avgift inkl. moms
Avstängning av vatten 326 kr 408 kr
Påsläpp av vatten efter avstängning 326 kr 408 kr
Undersökning av vattenmätare (inget fel på mätaren) 1 041 kr 1301 kr
Undersökning av vattenmätaren (vid fel på mätaren) 0 kr 0 kr
Byte av vattenmätare då abonnenten är skadevållande 586 kr 733 kr
Vid utlyst kontroll och vattenmätaren inte varit tillgänglig 326 kr 408 kr
Vid utlyst byte av vattenmätaren och mätaren har inte varit tillgänglig 326 kr 408 kr
Timkostnader för VA-personal 600 kr 750 kr
Senast uppdaterad: 2017-02-15
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund

Kontakt

 • Felanmälan
 • Kundtjänst, Tekniska avdelningen
 • tekniska@lillaedet.se
 • Telefon: 0520-65 97 00

 • Telefontid
 • Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16
 • Tisdag-torsdag: kl. 9-12
 • Övrig kontorstid ring kommunens växel 0520-65 95 00.

 • Medborgarservice
  Telefon: 0520-659520

 • Vid akuta fel utanför kontorstid
 • SOS Alarm Göteborg
 • Telefon: 031-703 16 95
 • SOS Alarm kontaktar ansvarig beredskapspersonal.

Mer information

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »