Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastigheter inom verksamhetsområdet betala avgifter enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Taxan består av två avgifter, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgifter


Anläggningsavgiften är en engångskostnad som tas ut när fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för anslutning av fastigheter och består huvudsakligen av utbyggnad av lokala VA-ledningar.

Anläggningsavgiften består av fyra delar: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

För bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggda fastigheter ska anläggningsavgift erläggas.

Anläggningsavgifter för bostadsfastighet:

Avgift utgår per fastighet med

exkl. moms

inkl. moms

en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

50 336 kr

62 920 kr

en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

43 560 kr

54 450 kr

en avgift per m2 tomtyta

36,75 kr

45,90 kr

en avgift per längenhet

22 260 kr

27 825 kr

en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

16 260 kr

20 325 kr

 

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverken, vattentorn och andra anläggningar. Brukningsavgiften består av en fast avgift som beror på storleken av vattenmätare samt en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten hushållet förbrukar.   

Fasta brukningsavgifter

Vattenmätarstorlek

Fast avgift exkl. moms

Fast avgift inkl. moms

Qn 2,5 (normal villa)

4 675 kr

5 844 kr

Qn 6

11 173 kr

13 966 kr

 

Rörliga brukningsavgifter
 

Rörlig avgift exkl. moms

Rörlig avgift inkl. moms

Avgift för vatten och avlopp per kubikmeter

27,8 kr/m³

35 kr/m³

Avgift endast för vatten per kubikmeter

19,3 kr/m³

24 kr/m³

Avgift för vatten avseende brukare över 25 000 m³ (varav 10,90 för avlopp)

23,5 kr/m³

29 kr/m³

Enskilt avlopp

 

Avgift

Inrättande av vattentoalett med sluten tank

1 840 kr

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

3 680 kr

Inrättande av annan avloppsanordning

3 680 kr

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

1 840 kr

 

Slamtömningsavgifter


Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du läsa mer om slamtömning.

Slamtömningsavgiften består av två avgifter, transport och tömningsavgift samt slambehandlingsavgift.

Transport och tömningsavgift, slam
EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
2- eller 3 kammarbrunn 0-3 m³styck424 kr530 kr
2- eller 3 kammarbrunn 3,1-6 m³styck594 kr743 kr
2- eller 3 kammarbrunn 6,1-9 m³styck763 kr954 kr
2- eller 3 kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt/m³104 kr130 kr
Sluten tank 0-3 m³styck424 kr530 kr
Sluten tank 3,1-6 m³styck594 kr743 kr
Sluten tank 6,1-9 m³styck763 kr954 kr
Sluten tank 9,1 m³ och uppåt/m³104 kr130 kr
BDT-brunnstyck424 kr530 kr
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter/5 m17 kr21 kr
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck131 kr164 kr
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tankstyck328 kr410 kr
Hindrad tömningstyck394 kr493 kr
Slamtömning utförs enligt ovanstående taxa under normal arbetstid. Cleanpipe erbjuder jourtömning utanför normal arbetstid och på helgdagar för extra avgift. För mer information om denna tjänst tar du kontakt med Cleanpipe.

Slambehandlingsavgift


Vid slamtömning tillkommer en avgift på 65 kr/m³ inklusive moms (52 kr/m³ exklusive moms) för behandling av slam.
Slamtömningsavgifter - extratjänster
EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter/5 m17 kr21 kr
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck131 kr164 kr
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tankstyck328 kr410 kr
Hindrad tömningstyck394 kr493 kr
Extraavgift när extra personal eller utrustning krävs/påbörjad arbetstimme1 000 kr1 250 kr
Övriga avgifter
 Avgift exkl. momsAvgift inkl. moms
Avstängning av vatten326 kr408 kr
Påsläpp av vatten efter avstängning326 kr408 kr
Undersökning av vattenmätare (inget fel på mätaren)1 041 kr1301 kr
Undersökning av vattenmätaren (vid fel på mätaren)0 kr0 kr
Byte av vattenmätare då abonnenten är skadevållande586 kr733 kr
Vid utlyst kontroll och vattenmätaren inte varit tillgänglig326 kr408 kr
Vid utlyst byte av vattenmätaren och mätaren har inte varit tillgänglig326 kr408 kr
Timkostnader för VA-personal600 kr 750 kr
Senast uppdaterad: 2018-01-03
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »