Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Kallelse: Kommunfullmäktiges sammanträde


  2018-05-16, kl.18 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Stora salongen, Folkets hus. Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i Lilla Edet senast en vecka innan sammanträdet.Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande ärenden:
  • Begäran om utökad ram för utbildningsnämnden 2018
  • Årsredovisning 2017 för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF)
  • Organisationsöversyn inför mandatperioden 2019-2022
  • Godkännande av förbundsordning för Tolkförmedling Väst

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden


  Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2018-09-13 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganÖverförmyndarnämnden
  Sammanträdesdatum2018-09-13
  Paragrafer162-176
  Anslaget publicerades2018-09-13
  Anslaget tas ned
  2018-10-04
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunfullmäktige


  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-12 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum2018-09-12
  Paragrafer63-69
  Anslaget publicerades2018-09-19
  Anslaget tas ned
  2018-10-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Jaöppnas i nytt fönster

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-09-07 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2018-09-07
  Paragrafer308-322
  Anslaget publicerades2018-09-07
  Anslaget tas ned
  2018-10-01
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-29 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum2018-08-29
  Paragrafer105-118
  Anslaget publicerades2018-09-03
  Anslaget tas ned
  2018-09-26
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Utbildningsnämnden


  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2018-08-23 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganUtbildningsnämnden
  Sammanträdesdatum2018-08-23
  Paragrafer49-60
  Anslaget publicerades2018-08-29
  Anslaget tas ned
  2018-09-20
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Miljö- & byggnämnden


  Protokoll från Miljö- & byggnämndens sammanträde 2018-08-21 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganMiljö- & byggnämnden
  Sammanträdesdatum2018-08-21
  Paragrafer83-103
  Anslaget publicerades2018-08-29
  Anslaget tas ned
  2018-09-20
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Tekniska nämnden


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2018-08-22 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganTekniska nämnden
  Sammanträdesdatum2018-08-22
  Paragrafer47-55
  Anslaget publicerades2018-08-29
  Anslaget tas ned
  2018-09-21
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kultur- & fritidsnämnden


  Protokoll från Kultur- & fritidsnämndens sammanträde 2018-08-21 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKultur- & fritidsnämnden
  Sammanträdesdatum2018-08-21
  Paragrafer55-64
  Anslaget publicerades2018-08-27
  Anslaget tas ned
  2018-09-18
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Utbildningsnämnden


  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2017-12-14 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganUtbildningsnämnden
  Sammanträdesdatum2017-12-14
  Paragrafer§§ 87 - 100
  Anslaget publicerades2017-12-21
  Anslaget tas ned
  2018-01-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-21 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2018-06-21
  Paragrafer234-246
  Anslaget publicerades2018-06-25
  Anslaget tas ned
  2018-07-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämnden


  Protokoll från Individnämndens sammanträde 2018-06-21 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämnden
  Sammanträdesdatum2018-06-21
  Paragrafer53-56
  Anslaget publicerades2018-06-25
  Anslaget tas ned
  2018-07-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kultur- & fritidsnämnden


  Protokoll från Kultur- & fritidsnämndens sammanträde 2018-06-12 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKultur- & fritidsnämnden
  Sammanträdesdatum2018-06-12
  Paragrafer52-54
  Anslaget publicerades2018-06-13
  Anslaget tas ned
  2018-07-05
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott


  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-16 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2018-05-16
  Paragrafer44-63
  Anslaget publicerades2018-05-21
  Anslaget tas ned
  2018-06-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum2018-05-02
  Paragrafer57-80
  Anslaget publicerades2018-05-07
  Anslaget tas ned
  2018-05-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott


  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-18 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2018-04-18
  Paragrafer31-43
  Anslaget publicerades2018-04-25
  Anslaget tas ned
  2018-05-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunfullmäktige


  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-11 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum2018-04-11
  Paragrafer21-38
  Anslaget publicerades2018-04-18
  Anslaget tas ned
  2018-05-10
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Jaöppnas i nytt fönster

 • Anslag/bevis: Valnämnden


  Protokoll från Valnämndens sammanträde 2018-03-14 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganValnämnden
  Sammanträdesdatum2018-03-14
  Paragrafer1-20
  Anslaget publicerades2018-03-23
  Anslaget tas ned
  2018-04-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-28 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum2018-03-28
  Paragrafer26-54
  Anslaget publicerades2018-04-03
  Anslaget tas ned
  2018-04-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott


  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-03-28 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2018-03-28
  Paragrafer29-30
  Anslaget publicerades2018-04-03
  Anslaget tas ned
  2018-04-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott


  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-03-14 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2018-03-14
  Paragrafer10-25
  Anslaget publicerades2018-03-20
  Anslaget tas ned
  2018-04-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunfullmäktige


  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-28 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum2018-02-28
  Paragrafer13-20
  Anslaget publicerades2018-03-06
  Anslaget tas ned
  2018-03-28
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »