Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-24 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-05-24
  Paragrafer151-168
  Anslaget publicerades2019-05-24
  Anslaget tas ned
  2019-06-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Kungörelse: Valnämndens preliminära rösträkning


  Valnämnden i Lilla Edets kommun genomför preliminär rösträkning ”Onsdagsräkning”, onsdagen den 29 maj, kl. 9 i Östra Roten, kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.

  Sammanträdet är offentligt.

  Ja

 • Kungörelse: Slutlig rösträkning


  Slutlig rösträkning av valet till Europaparlamentet kommer att påbörjas måndagen den 27 maj 2019 klockan 9.00 och beräknas vara avslutad senast den 31 maj 2019.
   Sammanräkningen sker i Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan i Trollhättan.
  Telefon till rösträkningslokalen: 010-224 55 45.

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott


  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-21 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-05-21
  Paragrafer48-69
  Anslaget publicerades2019-05-24
  Anslaget tas ned
  2019-06-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-16 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum2019-05-16
  Paragrafer99-101
  Anslaget publicerades2019-05-17
  Anslaget tas ned
  2019-06-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kommunfullmäktige


  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-06 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum2019-05-06
  Paragrafer56-64
  Anslaget publicerades2019-05-14
  Anslaget tas ned
  2019-06-05
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-10 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-05-10
  Paragrafer137-150
  Anslaget publicerades2019-05-10
  Anslaget tas ned
  2019-06-03
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-12 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-04-12
  Paragrafer105-121
  Anslaget publicerades2019-04-12
  Anslaget tas ned
  2019-05-07
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunfullmäktige


  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-25 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum2019-02-25
  Paragrafer19-36
  Anslaget publicerades2019-03-07
  Anslaget tas ned
  2019-03-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Omsorgsnämnden


  Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2019-01-28 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganOmsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-01-28
  Paragrafer1-14
  Anslaget publicerades2019-02-04
  Anslaget tas ned
  2019-02-26
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden


  Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-01-30 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganÖverförmyndarnämnden
  Sammanträdesdatum2019-01-30
  Paragrafer197-206
  Anslaget publicerades2019-01-30
  Anslaget tas ned
  2019-02-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »