Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarundersökning

Under hösten 2014 genomförde Lilla Edets kommun en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Nedan finns länk till SCB:s webbplats där resultat för Lilla Edets kommun och övriga deltagande kommuner redovisas.

Undersökningen görs vartannat år och 2014 var fjärde gången som kommunen deltog i undersökningen. 2016 valde Lilla Edets kommun att inte delta.

Totalt skickades enkäten ut till 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18-84 år. De fick svara på frågor inom tre områden:
  • Hur nöjda de är med kommunen som plats att leva och bo på.
  • Hur nöjda de är med kommunens verksamheter.
  • Hur nöjda de är med det inflytandet de har i kommunen.

Resultat 2014 för Lilla Edets kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2018-03-21
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »