Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarundersökning

Under hösten 2014 genomförde Lilla Edets kommun en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Nedan finns länk till SCB:s webbplats där resultat för Lilla Edets kommun och övriga deltagande kommuner redovisas.

Undersökningen görs vartannat år och det är fjärde gången som vi deltar i undersökningen. Totalt skickades enkäten ut till 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18-84 år.

De fick svara på frågor inom tre områden:

  • Hur nöjda de är med kommunen som plats att leva och bo på.
  • Hur nöjda de är med kommunens verksamheter.
  • Hur nöjda de är med det inflytandet de har i kommunen.

SCB om medborgarundersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014 års rapport, bilagor och tabeller


Resultat 2014 för Lilla Edets kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som inte deltog i undersökningen


Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, men inte deltog i medborgarundersökningen? Du kan givetvis delge oss dina synpunkter ändå. Dina tankar, idéer och klagomål är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Jag vill lämna synpunkter

Senast uppdaterad: 2015-11-27
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »