Lilla Edets kommun - startsida

Arvoden

Förtroendevalda kan få arvode i form av fasta arvoden och/eller sammanträdesersättning.

Du kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissa kostnadsersättningar såsom för  barntillsyn, ledsagare, tolk eller inläsningshjälp.

Som förtroendevald kan du även få ersättning för resor till och från sammanträden. Bestämmelser om arvode till förtroendevalda är antagna av kommunfullmäktige. Till höger finns dokument med ersättningsnivåer.

Skattepliktig inkomst


Arvoden och ersättningar räknas som inkomst av tjänst och ska skattas som sådan. De är sjukpenning- och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen betalar arbetsgivaravgifter enligt lag.

Lämna in intyg som visar din inkomst


Kommunen behöver årligen få in uppgift på vilken inkomst du som förtroendevald har. Detta för att beräkna din ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det går bra att lämna in en kopia på lönespecifikationen. Antingen kan du lämna den till nämndsekreteraren eller skicka uppgiften till kommunens personalavdelning.

Förlorad arbetsinkomst


Högsta dagsersättning för förlorad arbetsinkomst är 1 945 kronor.

Sammanträdesersättning


Sammanträdesersättning utbetalas med 169 kr/tim och för första timmen utbetalas dubbel ersättning. Sammanträdesersättningen per dag är maximerad till 1 526 kronor.

Hur går det till?


Sammanträdesersättning gör du anspråk på i samband med sammanträdet, då en lista vandrar runt. Där anger du din eventuella förlorade arbetsinkomst och utlägg för resor. Ersättning betalas i normalfallet ut månaden därpå.

Blankett där du söker ersättning i övriga fall finns i högerspalten. Till exempel om du varit på uppdrag som har med din folkvalda roll att göra. Blanketten lämnas/skickas till nämndsekreteraren.

Senast uppdaterad: 2017-03-15
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »