Lilla Edets kommun - startsida

Utbildning

för förtroendevalda

I samband med den nya mandatperioden ger Lilla Edets kommun utbildningar för samtliga ny- och omvalda förtroendevalda. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna och göra din webbanmälan.

Basutbildning för samtliga förtroendevalda - Pass 1, kvällstid. Välj mellan 5, 6 eller 11 februari

Pass ett i utbildningen hålls av företrädare för Lilla Edets kommun och innefattar bland annat ekonomi, personal, offentlighet och sekretess, GDPR, hot och hat mot förtroendelvalda och arvodesbestämmelser.

Passet ges vid tre olika tillfällen på kvällstid. Du väljer själv vilket tillfälle som passar dig bäst.

Valbara kvällar: 5, 6, 11 februari
Tid: 18-21

Plats: Kommunhuset, Östra Roten

Pass 2, heldag 27 februari

Välkommen till en utbildningsdag med externa föreläsare från Kommunutbildarna.

Dagen ägnas åt den kommunala juridiken och organisationen, våra olika roller och ansvar, sammanträdesteknik med mera.
 

Tid: 8.30-16 (kaffe från kl. 8)
Plats: Folkets Hus, Lilla Edet

Utbildningen innehåller bland annat:
 • Hur är en kommun organiserad?
 • Vad är uppdraget?
 • Förhållandet mellan fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunägda bolagen
 • Roller och ansvar för nämnden, styrelsen och de enskilda ledamöterna
 • Vad innebär begreppet intern kontroll?
 • Nämndernas/styrelsens reglementen - vad innebär det?
 • Ordförandens roll och ansvar
 • Rollfördelningen mellan politik och förvaltning - vem bestämmer?
 • Beredningsprocessen
 • Delegation
 • Jäv
 • Sammanträdesteknik

Om Kommunutbildarna

Hans Gåsste och Ove Axelsson är förvaltningssocionomer med lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Båda har sin bakgrund i kommunal förvaltning och de har många års erfarenhet som kommunsekreterare, utredare, certifierade kommunala revisorer, utbildare och rådgivare inom revisions- och konsultföretag.

Anmälan

Senast 4 februari kl. 12 behöver vi din webbanmälan. Ange i anmälningsformuläret om du inte har möjlighet att delta.

Fördjupningsutbildning för ordförande, vice ordförande och revisorer - 28 februari

Utbildning som vänder sig till dig som är ordförande, vice ordförande samt till dig som är revisor.

Tid: 8.30-16 (kaffe från kl. 8)
Plats: Folket Hus, Göteborgvägen 61, Lilla Edet


Kommunutbildarnas föreläsare går igenom ärendehanteringsprocessen och går djupare in på sammanträdesteknik med hjälp av praktiska övningar.

Under dagen går vi bland annat igenom:


 • Initiering av ärende i nämnd/styrelse (vem och hur)
 • Vem bestämmer och prioriterar vilka ärenden som ska beredas?
 • Ordförandens och förvaltningens roll i beredningsprocessen
 • Ordförandens roll i sammanträdet
 • Lagens krav på sammanträdet

Anmälan

Senast 4 februari kl. 12 behöver vi din webbanmälan. Ange i anmälningsformuläret om du inte har möjlighet att delta.


Du som ska gå denna utbildning ska göra två anmälningar, dels till basutbildningen för samtliga förtroendevalda, dels en specifik till denna fördjupning.

Senast uppdaterad: 2019-02-01
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »