Lilla Edets kommun - startsida

Kartor och geografisk information, GIS

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Avdelningen har också hand om utveckling och samordning inom området Geografiska Informationssystem (GIS).

Geografiska Informationssystem


Ett geografiskt informationssystem är ett databaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Geografisk information beskriver företeelser ihop med platsen där de finns. Det kan till exempel vara information om adresser, fastigheter, var skolelever bor, hållplatser, vattenledningar, hemtjänstens vårdtagare eller statistik över trafikolyckor. Med ett GIS-verktyg kan statistiken kombineras med annan statistik vilken kan användas för planering och utvärdering.

Lilla Edets kommun arbetar ständigt med att uppdatera kartdatabasen, vilket görs med flygfotografering samt genom mätning i fält.  
 

Koordinatsystem


Lilla Edets kommun har nu ett enhetligt referenssystem (i plan) SWEREF 99 12 00. I dag använder kommunen flera höjdsystem: RH00, RHB 70, RH 70. För närvarande pågår arbete med att ansluta kommunens höjdsystem PDF till RH 2000. Kommunen arbetar med förutsättningar för att byta till Sveriges nya nationella höjdsystem. Många kommuner och offentliga myndigheter i Sverige har eller planerar att lämna de äldre höjdsystemen.

Orsaker till att byta är flera

  • minskar antalet transformationer mellan olika höjdsystem
  • leder till en ökad användning av modern (GPS) mätteknik, genom fasta referensstationer och satelliter
  • utbyte av data mellan myndigheter ökar, enhetligt system ger en kvalitets- och tidsbesparing för alla parter
  • Lantmäteriets höjddatamodell kan användas i produktion
Senast uppdaterad: 2018-01-25
Sidansvarig: Anna Stenlöf
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »