Lilla Edets kommun - startsida

Förvaltningar

Kommunens organisation är uppdelad i olika förvaltningar. En förvaltning finns till för att driva den dagliga verksamheten och verkställa politiska beslut som fattats i en nämnd.

I en kommun har man oftast flera olika förvaltningar, bland annat samhällsbyggnadsförvaltningen där handläggarna till exempel arbetar med att ge bygglov.
 
Anställda på de olika förvaltningarna har specialkunskaper inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Förvaltningar i Lilla Edets kommun

Senast uppdaterad: 2015-11-19
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »