Lilla Edets kommun - startsida

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen och övriga förvaltningar i deras arbete och har hand om bland annat det övergripande informationsarbetet, utredningar av olika slag samt miljöfrågor i kommunen.

Kommunstyrelsens är kommunledningsförvaltningens politiska ledningsorgan och består av:
  • Personalavdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • IT
  • Näringsliv
  • Kommunikationsavdelningen
  • Administrativa avdelningen
  • Mark- och exploateringsavdelningen
Kommunchef : Lena Palm
Personalchef: Marianne Piiroinen
Ekonomichef: Jörgen Karlsson
IT-chef: Anders Kopp
Kommunikationschef: Ellinor Östlund
Administrativ chef: Maria Olegård
Mark och exploatering, samhällsbyggnadschef: Anna Stenlöf
Senast uppdaterad: 2017-12-05
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »