Lilla Edets kommun - startsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har hand om bygglov, kartproduktion, miljöfrågor, skötsel av offentlig miljö med mera.

Förvaltningen ansvarar för allt från långsiktig strategisk planering för kommunen till operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen styrs politiskt framförallt av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.

Samhällsbyggnadschef: Anna Stenlöf
Teknisk chef: Britt-Inger Norlander
Tf miljö- och bygglovschef: Anna Stenlöf

Senast uppdaterad: 2017-01-30
Sidansvarig: Julia Domby

Kontakt

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »