Lilla Edets kommun - startsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har hand om bygglov, kartproduktion, miljöfrågor, skötsel av offentlig miljö med mera.

Förvaltningen ansvarar för allt från långsiktig strategisk planering för kommunen till operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen styrs politiskt framförallt av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.

Förvaltning
schef: Anna Stenlöf
Bygglovschef: Henrik Noord

Miljöchef: Kristian Nordström
Enhetschef avfall, kundtjänst: Mikael Thomassen
Senast uppdaterad: 2019-02-13
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »