Lilla Edets kommun - startsida

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård till äldre och funktionsnedsatta samt insatser enligt annan speciallagstiftning.

Socialförvaltningen styrs politiskt av dels individnämnden men även av omsorgsnämnden. Förvaltningen är organiserad i följande områden:
  • Individ och familjeomsorg, Insatser till psykiskt funktionsnedsatta, Arbetsmarknadsavdelningen, Vård och omsorg
  • Rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS), Färdtjänst
 
Förvaltningschef: Lotte Mossudd
Individ- och familjeomsorgschef: Pernilla Sundemar
Vård- och omsorgschef: Yvonne Gunnarsson Nord
Verksamhetschef, Funktionsnedsättning: vakant
Arbetsmarknadschef: Peter Bäcklund
  
Senast uppdaterad: 2018-10-01
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »