Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala bolag

Lilla Edets kommun har ett helägt kommunalt bolag, Lilla Edets Industri och Fastighets AB, (LEIFAB) och ett bolag som kommunen äger till hälften, Lilla Edets Fjärrvärme AB, (LEFAB).

Lilla Edets Industri och Fastighets AB


Bolaget ägs i sin helhet av Lilla Edets kommun. Lilla Edets Industri och Fastigheter (LEIFAB), hyr ut bostadsfastigheter och industrifastigheter, samt fastigheter för den kommunala verksamheten.

Lilla Edets Fjärrvärme AB


Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB) ägs av Lilla Edets kommun och Vattenfall med hälften vardera. Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme inom centralorten Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av anläggningen.

Fjärrvärmen kommer från miljövänligt biobränsle som SCA använder i sin produktion

Senast uppdaterad: 2017-03-15
Sidansvarig: Julia Domby

Kontakt

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »