Lilla Edets kommun - startsida

Demokrati- och mångfaldsberedningen

Demokrati- och mångfaldsberedningen är ett stöd för kommunfullmäktiges arbete och varje år i februari, maj och oktober ska arbetet redovisas i kommunfullmäktige.

Demokrati- och mångfaldsberedningens uppdrag är att utveckla former för samverkan och deltagande för människor som lever och verkar i Lilla Edets kommun. Utgångspunkten är att stärka den kommunala demokratin och främja jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor i samhället. 

Beredningen ska ta fram förslag på demokrativerktyg utifrån mänskliga rättigheter, mångfaldsperspektiv och förståelse för hur diskriminering kan motverkas. Verktygen ska kommunstyrelsen, nämnder och styrelser kunna använda sig av i arbetet med att utveckla de demokratiska processerna.

Ledamöter i beredningen


Beredningen består av en ledamot och en ersättare för varje parti som finns representerat i fullmäktige.

Ordförande: Ulf Wetterlund (L)
Vice ordförande: vakant

Se kallelser och protokoll från demokrati- och mångfaldsberedningens sammanträden.

Senast uppdaterad: 2017-03-15
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »