Lilla Edets kommun - startsida

Folkhälsoutskottet

Folkhälsoutskottet lyder direkt under kommunstyrelsen och är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utskottet består av politiker från båda parter. Visionen för det lokala folkhälsoarbetet är en god hälsa på lika villkor för alla i Lilla Edets kommun. Folkhälsoutskottet vill skapa förutsättningar för en bättre hälsa för kommuninvånarna.

Utskottets uppdrag


Utskottet ska leda och samordna utvecklingen av det befolkningsinriktade arbetet samt se till att rätt befolkningsfrågor tas upp. Utskottet ska även se till att folkhälsoperspektivet finns med i såväl planering som i beslutsprocesser inom samtliga nämnders ansvarsområde. Under utskottet finns styrgruppen för folkhälsa och tvärsektoriella arbetsgrupper.

Folkhälsoutskottets består av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott samt representanter från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommunstyrelsen arbetsutskott


Carlos Rebelo Da Silva (S) Kommunstyrelsen
Ulf  Wetterlund (L) Kommunstyrelsen
Jörgen Andersson (C) Kommunstyrelsen
Peter Spjuth (V) Kommunstyrelsen
Camilla C Olofsson (M) Kommunstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Väster


Maria Martini, (C) Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Annelie Palm (S) Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Tjänstemän


Eva-Lena Julin Rydbo, utvecklingsledare
Senast uppdaterad: 2012-04-19
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »