Lilla Edets kommun - startsida

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har hand om frågor som rör kultur och fritidsaktiviteter i Lilla Edet.

Nämnden ska stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen genom att bland annat stödja föreningars och privatpersoners arbete inom området.Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, musikskolan samt idrottsanläggningar och friluftsområden.Under kultur- och fritidsnämnden finns bildningsförvaltningen med tjänstemän som ska utföra det som kultur- och fritidsnämnden bestämt.


Ordförande: Carina Andersson (C)
Vice ordförande: Martin Rapp (S)
Senast uppdaterad: 2019-01-17
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »