Lilla Edets kommun - startsida

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för frågor som rör det offenliga rummet, som parkskötsel, gatuunderhåll, avfallshantering, vinterväghållning samt drift och underhåll av kommunalt vatten, avlopp och ledningsnät.  
 
Tillsammans med miljö- och byggnämnden styr tekniska nämnden politiskt över samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande: Jörgen Andersson (C)
Vice ordförande: Mats Nilsson (V)
Senast uppdaterad: 2019-01-17
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »