Lilla Edets kommun - startsida

Revisorer

Kommunens verksamhet är framförallt skattefinansierad. Det finns därför ett behov att kontrollera att verksamheten utförs på ett önskvärt och lagligt sätt.

Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen fullgör sina uppgifter och ekonomiska åtaganden. Revisorerna fyller en viktig demokratisk kontrollfunktion i det politiska systemet.

Revisorerna träffar varje nämnd minst en gång varje år för att gå igenom bland annat hur nämnderna och förvaltningarna hanterar sitt ansvar för den interna kontrollen, hur uppföljning av ekonomi och verksamhet sker med mera. En granskningsrapport av varje nämnd lämnas sedan vidare som underlag till den årliga prövningen av ansvarsfrihet som görs av kommunfullmäktige.

Ansvarsfrihet


Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp. Att en nämnd eller styrelse beviljas ansvarsfrihet betyder att fullmäktige anser att nämnden eller styrelsen arbetat korrekt. Att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att man inte är nöjd med nämndens arbete, att det finns misstanke om att allt inte har skötts korrekt eller lagenligt, eller att det finns återstående uppgifter som nämnden/bolaget ska ha löst innan de kan beviljas ansvarsfrihet.

Revisorer är:

  • Jan-Erik Ambjörnsson (C), ordförande
  • Jörgen Hellman (S), vice ordförande
  • Marianne Munther (KD)
  • Kamilla Nilsson (M)
  • Madeleine Dahlgren (V)
  • Lars Ivarsbo (C)
Senast uppdaterad: 2017-03-15
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »