Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter och taxor

För vissa av de tjänster som kommunen tillhandahåller tas en avgift ut.

Uppdateringar för 2018 kommer inom kort!

Samlat taxedokument 2017PDF

Taxebilaga 1PDF - Miljöbalken
Taxebilaga 2 PDF - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
Taxebilaga 3PDF - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Taxebilaga 4PDF - Plan- och bygglovstaxa
Taxebilaga 5PDF - Taxor miljö- och bygglovsavdelningen
Taxebilaga 6PDF - Taxor räddningstjänsten

Senast uppdaterad: 2018-01-10
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »