Lilla Edets kommun - startsida

Statistik

Statistiska centralbyrån (SCB) tar årligen fram en sammanställning med siffror och diagram över Sveriges kommuner, kallat kommunfakta.

I kommunfakta hittar du allt från befolkningsfolkmängd till de 20 vanligaste yrkena i kommunen. Via Kommunfakta hittar du siffror och diagram över Lilla Edets kommun i jämförelse med riket.

Kommunfakta 2016PDF

Statistik om kommunen och länet


Hittar du inte den statistik du söker på kommunens webbplats får du här några förslag på länkar till andra myndigheter och organisationer som har siffror om kommunen eller länet.

Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, SCB, är den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken. SCB har också i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.  

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har statistik om arbetslöshet och arbetsmarknad.
 
Arena för tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ett statistikverktyg för jämförelser mellan olika kommuner bland annat.
 
Ekonomifaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har statistik om ekonomi, skatter, företagande, energi, miljö, utbildning och forskning. 
 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Bakom databasen står föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.Länsstyrelsen i Västra Götalands län erbjuder blandad statistik om länet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har statistik på kommunnivå inom deras ansvarsområden t ex bränder och trafikolyckor.

Regionfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har lättillgänglig beskrivande statistik om Västra Götalands läns befolkning, näringsliv och samhälle. 

Statistikdatabas för Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, här finns statistik om befolkning, hälsa och sjukvård, arbetsmarknad och näringsliv.

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.
 
Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhar statistiksidor som handlar om bl a hälsan i kommunerna och innehåller kommunala basfakta relaterad till folkhälsa. Statistiken är indelad efter de elva nationella målområdena för folkhälsan som riksdagen har antagit.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visar statistik om det lokala företagsklimatet i svenska kommuner, till exempel när det gäller nyföretagande, handläggningstider och de största arbetsgivarna. Jämförelser med andra kommuner och faktorer kan göras.
 
Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, SKL, har tagit fram nyckeltal, analyser och statistikpaket bland annat när det gäller barnomsorg, utbildning och äldreomsorg på kommunnivå.

Senast uppdaterad: 2017-06-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »