Lilla Edets kommun - startsida

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.

Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida. Klicka på länken i listan nedan eller i menyn till vänster.
Sammanträdestider 2018

Nämnd/organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

24

28

-

11

16

13

-

-

12

17

14

5

Kommunstyrelsen

10

14

28

-

2, 30

-

-

29

-

3, 31

21

-

Individnämnden

31

-

7

25

23

-

-

22

26

24

-

12

Kultur- & fritidsnämnden

30

-

6

24

22

-

-

21

25

23

-

11

Miljö- & byggnämnden

30

-

6

24

22

-

-

21

25

23

-

11

Omsorgsnämnden

29

-

5

23

21

-

-

20

24

22

-

10

Tekniska nämnden

31

-

7

25

23

-

-

22

26

24

-

12

Utbildningsnämnden

-

1

8

26

24

-

-

23

27

25

-

13

Folkhälsoutskottet

-

-

14

-

16

-

-

-

-

-

7

-

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

-

19

-

14

-

-

-

3

-

26

-

Kommunala pensionärsrådet

-

-

5

-

21

-

-

-

24

22

-

10

 
Senast uppdaterad: 2018-01-08
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »