Lilla Edets kommun - startsida

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.
Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida. Klicka på länken i listan nedan eller i menyn till vänster.
Sammanträdestider 2017

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

25

-

1

12

17

14

-

-

13

18

-

6

Kommunstyrelsen

11

15

29

-

3, 31

-

-

30

-

4

22

-

Individnämnden

-

1

8

26

22

-

-

23

27

25

-

13

Kultur- & fritidsnämnden

31

-

7

25

23

-

-

22

26

24

-

12

Miljö- & byggnämnden

-

9

6

25

23

-

-

22

25

24

-

12

Omsorgsnämnden

30

-

6

24

29

-

-

21

25

23

-

11

Tekniska nämnden

-

1

8

26

22

-

-

23

27

25

-

13

Utbildningsnämnden

26

-

9

27

23

-

-

24

28

26

-

14

Folkhälsoutskottet

-

-

15

-

17

-

-

-

20

-

-

13

Demokrati- och mångfaldsberedningen

-

21

-

-

9

-

-

-

-

10

28

-

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

13

-

-

-

12

-

-

4

-

20

-

Kommunala pensionärsrådet

-

-

6

-

29

-

-

-

25

23

-

11

Senast uppdaterad: 2017-11-17
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »