Lilla Edets kommun - startsida

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.
Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida. Klicka på länken i listan nedan eller i menyn till vänster.
Sammanträdestider 2017
Nämnd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 25 - 1 12 17 14 - - 13 18 - 6
Kommunstyrelsen 11 15 29 - 3, 31 - - 30 - 4 22 -
Individnämnden - 1 8 26 22 - - 23 27 25 - 13
Kultur- & fritidsnämnden 31 - 7 25 23 - - 22 26 24 - 12
Miljö- & byggnämnden - 9 6 25 23 - - 22 25 24 - 12
Omsorgsnämnden 30 - 6 24 29 - - 21 25 23 - 11
Tekniska nämnden - 1 8 26 22 - - 23 27 25 - 13
Utbildningsnämnden 26 - 9 27 23 - - 24 28 26 - 14
Folkhälsoutskottet - - 15 - 17 - - - 20 - - 13
Demokrati- och mångfaldsberedningen - 21 - - 9 - - - - 10 28 -
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning - 13 - - - 12 - - 4 - 20 -
Kommunala pensionärsrådet - - 6 - 29 - - - 25 23 - 11
Senast uppdaterad: 2017-01-16
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »