Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala policys och planer

I Lilla Edets kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar.

Dokumenten är i huvudsak antagna av kommunfullmäktige eller en nämnd. I listan nedan hittar du de tyngre dokument som styr kommunens olika verksamheter. Saknar du något specifikt dokument är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Mark och bostäder


BostadsförsörjningsprogramPDF
Planprogram för centrumutveckling i Lilla EdetPDF
KulturarvsplanPDF
Reglemente för beviljande av bidrag till enskild väghållningPDF
Upplåtelsepolicy vid markupplåtelse av offentlig platsPDF
ÖversiktsplanPDF, Mark- och vattenanvändningPDF, Regler och rekommendationerPDF, Intressen och anspråk i Lilla Edet, Ström, GötaPDF, Intressen och anspråk LödösePDF
Fördjupad översiktsplan Lödöse
Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten & avloppsanläggningarPDF

Personal och lön


LedarskapspolicyPDF
Policy för arbetsmiljöPDF
Policy för fortbildning, lärarePDF
Lönepolitiskt programPDF
Hälsoprogram för anställdaPDF
Riktlinjer för en drogfri arbetsplatsPDF
Praxis för friskvårdspengPDF
Policy för rökfri arbetstidPDF
JämställdhetsplanPDF

Miljö och energi


MiljömålPDF NaturvårdsplanPDF, Bilaga 1PDF, Kartblad 1PDF, Kartblad 2PDF, Kartblad 3PDF, Kartblad 4PDF, Kartblad 5PDF, Kartblad 6PDF
EnergiplanPDF
VindbruksplanPDF
Kommunal policy för småskalig eldning med fasta biobränslen kap 1-4PDF, kap 5-10PDF, bilagorPDF
Avfallsplan_A2020.  öppnas i nytt fönster
Avfallsplan,_kommunspecifik bilaga öppnas i nytt fönster

Ekonomi


FinanspolicyPDF
UpphandlingspolicyPDF
MålstyrningsguidePDF

Verksamhet


Styrdokument i Lilla Edets kommunPDF
Regler för resor och transporterPDF
DokumenthanteringsplanPDF
Policy mot korruptionPDF, jämte reglerPDF
BiblioteksplanPDF
Policy för sponsring av skolanPDF
InformationspolicyPDF
Grafisk profil

Säkerhet


Plan för allvarlig samhällsstörningPDF
Risk och sårbarhetsanalysPDF
PandemiplanPDF
SäkerhetspolicyPDF
VattenförsörjningsplanPDF
Skriftlig redogörelse för brandskyddetPDF

Näringsliv


Internationell strategiPDF
NäringslivsstrategiPDF
MarknadsföringsstrategiPDF

Folkhälsa


FolkhälsoprogramPDF
Handikappolitisk planPDF

Jämställdhet


JämställdhetsstrategiPDF

IT


IT-infrastrukturprogramPDF
Senast uppdaterad: 2017-05-04
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »