Lilla Edets kommun - startsida

Personalfakta i korthet

Här är några nyckeltal om kommunens medarbetare från den senaste personalredovisningen för år 2015.  

Anställda


I kommunen finns ca 827 tillsvidareanställda medarbetare och ca 162 medarbetare på tidsbegränsade anställningar.

Medelåldern bland kommunens medarbetare är 48 år.

Andelen kvinnor i Lilla Edets kommun är 87 % och andelen män 13 %. Flest antal män finns i Samhällsbyggnadsförvaltningen, där 74 % av anställningarna innehas av män.

Av kommunens 50 chefer är 78 % kvinnor och 22 % män.

Ålderspension


Under de tio närmaste åren går nästan 253 personer i ålderspension totalt i kommunen. Denna beräkning utgår från antagandet att alla går i ålderspension vid 65 års ålder.

Sjukfrånvaro


År 2015 hade kommunens månadsavlönade personal 6,8 % sjukfrånvaro, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen ses hos både kvinnor som män och följer riket i övrigt. Sjukfrånvaron är också jämnt fördelat över åldersgrupperna. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit jämfört med föregående år och utgör 42 % av total sjukfrånvarotid.

Andelen tillsvidareanställda med "hög korttidsfrånvaro" (personer med 6 eller fler sjuktillfällen under ett år) ligger på 6,2 %.

Senast uppdaterad: 2016-04-12
Sidansvarig: Julia Domby

Kontakt

Mer information

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »