Lilla Edets kommun - startsida

Praktik, VFU, examensarbete

Välkommen att göra din pratik, VFU, examens- eller projektarbete hos oss! Vi ställer oss positiva till att ta emot dig som vill koppla dina studier till arbetslivet. Tillsammans kan vi skapa ett gemensamt värde där vi delar varandras kunskaper och erfarenheter. Välkommen att höra av dig till oss!

Vårt mål


Vårt mål är att du under din tid hos oss ska fått möjlighet att:
  • knyta teoretiska kunskaper till arbetslivet 
  • få ett helhetsperspektiv inom yrkesområdet
  • utvecklas och bli trygg i din blivande yrkesroll
  • utveckla dina färdigheter och kompetenser
  • uppleva Lilla Edets kommun som en attraktiv arbetsgivare

Tillsammans hoppas vi kunna åstadkomma ett ömsesidigt lärande där dina kunskaper och tankar bidrar till vår fortsatta utveckling.

Vi söker


Studenter till personalavdelningenPDF

Kontaktpersoner


Bildningsförvaltningen


Yrkesområden inom exempelvis förskola, skola, kostenhet.
Marie Hagman, biträdande rektor, 0520-65 98 51

Kommunledningsförvaltningen


Yrkesområden inom exempelvis administration, ekonomi, HR, kommunikation, mark och exploatering.
Marianne Piiroinen, personalchef, 0520-65 95 30

Maria Olegård, administrativ chef, 0520-65 95 12

Ellinor Östlund, kommunikationschef, 0520-65 95 15
 
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, 0520-65 95 99

Samhällsbyggnadsförvaltningen


Yrkesområden inom exempelvis miljö, bygg, tekniska.
Anna Stenlöf, förvaltningschef, 0520-65 96 60

Britt-Inger Norlander, teknisk chef, 0520-65 96 57

Socialförvaltningen


Yrkesområden inom exempelvis äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsavdelning, vuxenutbildning, kost.
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef Äldreomsorgen, 0520-65 96 47

Helen Persson, verksamhetschef FU/LSS, 0520-65 96 79

Lotte Mossudd, verksamhetschef IFO, 0520-65 96 72

Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef Arbetsmarknadsavdelningen samt rektor Vuxenutbildning och SFI, 0520-65 97 20

Mariette Axelsson Horst, kostchef, 0520-65 98 22

Senast uppdaterad: 2017-05-02
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »