Lilla Edets kommun - startsida

Mark

Markdatabasen är tillgänglig för dig som söker ledig verksamhetsmark i Lilla Edets kommun eller andra delar av Göteborgsregionen. Söktjänsten drivs via Business Region Göteborg.

Är ditt företag intresserad av mark?


Hör gärna av dig till mark-och exploateringsavdelningen för en generell intresseanmälan eller för att få mer information om aktuella exploateringsområden.

Hitta ledig mark via markdatabasen — mark för näringslivet


Databasen hålls uppdaterad i takt med att ny mark tillkommer eller säljs. Detta är ett verktyg för kommuner och näringsliv för att underlätta och stimulera tillväxten i Göteborgsregionen. Den Geografiska Informationsdatabasen har både ett investerarperspektiv och ett planerarperspektiv.

För investeraren ger databasen kvalificerad information om tänkbara lokaliseringsalternativ i regionen. Här redovisas tillgänglig mark idag och inom den kommande femårsperioden. Databasen är den direkta inkörsporten för fortsatta kontakter och en enklare etableringsprocess.

Gå till databasen Mark för Näringslivet  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2017-06-03
Sidansvarig: Cecilia Friberg
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »