Lilla Edets kommun - startsida

Mark

Markdatabasen är tillgänglig för dig som söker ledig verksamhetsmark i Lilla Edets kommun eller andra delar av Göteborgsregionen. Söktjänsten drivs via Business Region Göteborg.

Är ditt företag intresserad av mark?

Hör gärna av dig till mark-och exploateringsavdelningen för en generell intresseanmälan eller för att få mer information om aktuella exploateringsområden.

Hitta ledig mark via markdatabasen — mark för näringslivet

En ny markdatabas är under utveckling. Mer information kommer inom kort.
Senast uppdaterad: 2018-02-14
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »