Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du vanliga taxor och avgifter för alkohol och serveringstillstånd. För samtliga avgifter, se taxor och avgifter.
Avgifter för ansökan
Nyansökan/ägarbyte 7000 kr
Utvidgat tillstånd 3800 kr
Utökade serveringstider 2600 kr
Tillfälliga tillstånd
Allmänheten 6400 kronor
Slutna sällskap Grundavgift: 850 kr, 200 kr/extra tillfälle

Avgifter för tillsyn


Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 3800 kronor per år. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en tilläggsavgift som baseras på din försäljning av alkohol.
Tillsynsavgift beräknad på försäljning (exklusive den fasta avgiften på 3800 kronor)
Upp till 500 000 kronor 2600 kronor
Över 500 000 kronor 3200 kronor
Kunskapsprov
Per provtillfälle 700 kronor
Senast uppdaterad: 2017-03-27
Sidansvarig: Sara Nyrén
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »