Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du vanliga taxor och avgifter för alkohol och serveringstillstånd. För samtliga avgifter, se taxor och avgifter.
Avgifter för ansökan

Nyansökan/ägarbyte

7200 kr

Utvidgat tillstånd

3900 kr

Utökade serveringstider

2700 kr

Tillfälliga tillstånd

Allmänheten

6600 kronor

Slutna sällskap

Grundavgift: 900 kr, 200 kr/extra tillfälle

Avgifter för tillsyn

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 3900 kronor per år. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en tilläggsavgift som baseras på din försäljning av alkohol.

Tillsynsavgift beräknad på försäljning (exklusive den fasta avgiften på 3800 kronor)

Upp till 500 000 kronor

2700 kronor

Över 500 000 kronor

3300 kronor

Kunskapsprov
Per provtillfälle700 kronor
Senast uppdaterad: 2018-01-12
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »