Lilla Edets kommun - startsida

Tobak

Du som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till kommunen.

Anmälan ska ske innan försäljningen sätts igång, annars kan man riskera att bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Här hittar du anmälningsblanketten, anmälan om försäljning av tobak.PDF

Egenkontrollsprogram


Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett lämpligt egenkontrollsprogram som skall fungera som ett verktyg för att se till att lagens följs. Syftet med egenkontrollsprogrammet kan vara hur personalen får information om tobakslagens bestämmelser och vilka rutiner som används vid tobaksförsäljning. Det skall finnas beskrivet vilka åtgärder som vidtas om bestämmelserna inte följs eller om missförhållanden uppstår.

Egenkontrollprogrammet skall lämnas in till kommunen i samband med anmälan om tobaksförsäljning.

Skyltning


På alla försäljningsställen som säljer tobak så måste det finnas tydlig skyltning om att tobak inte får säljas till någon som är under 18 år.

Mer information om regler kring tobaksförsäljning och informationsmaterial på flera olika språk finns på Statens folkhälsoinstituts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2015-10-13
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »