Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-08-21
Senast uppdaterad: 2017-08-21

Kommunens lekplatser säkerhetskontrollerade

I juni gjordes en grundlig säkerhetsbesiktning av kommunens lekplatser av ett externt bolag. Där konstaterades bland annat att det av säkerhetsskäl är nödvändigt att plocka bort viss lekutrustning i väntan på reparation.

– Vi har nu påbörjat sammanställningen av vilken lekutrustning som behöver beställas och repareras, berättar Lars Spirberg, enhetschef VA, gata, park.

Framöver ska tillsyn av samtliga lekplatser ske en gång i veckan och en funktions- och säkerhetsbesiktning ska genomföras fyra gånger om året av kommunen. En gång om året ska även en säkerhetsbesiktning utföras av ett oberoende, externt bolag.

– Vår målsättning är att kompletterande utrustning ska vara på plats och att arbetet med reparationer ska vara klara under hösten, säger Lars Spirberg.

Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »