Lilla Edets kommun - startsida

God man, förvaltare, förmyndare

Behöver du eller en anhörig stöd i vardagen eller hjälp att sköta ekonomin? Då kan du få hjälp av  god man, förvaltare eller förmyndare.

God man


En god man är en person som har till uppgift att hjälpa en individ som på grund av psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte kan sköta sin ekonomi och bevaka sina rättigheter. Tingsrätten beslutar att en person ska ha god man och vem som ska bli god man.

Ensamkommande barn


När ett ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare är det överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas i som så snart som möjligt ska utse en god man för barnet. För att bli god man behöver du ha genomgått en utbildning. Mer information om vad det innebär att vara god man finns hos Sveriges kommuner och landsting .länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltare


Förvaltare utses för de personer som på grund av fysisk eller psykisk sjukdom inte kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Den som får en förvaltare utsedd för sig mister sin egen rättshandlingsförmåga. Det innebär till exempel att personen i fråga inte kan ingå avtal på egen hand.

Förmyndare


En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare, men i vissa fall kan en särskilt förordnad förmyndare utses.

Gemensam handläggning av överförmyndarfrågor

 
Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner har tecknat ett avtal om gemensam handläggning av överförmyndarfrågor. Handläggarna har sin arbetsplats i kommunhuset i Stenungsund. Det är hit du ska vända dig om du har frågor gällande förmyndare, god man, eller förvaltare. Vill du träffa en handläggare måste du först boka en tid. Se kontaktuppgifter till höger.

Överförmyndarnämnd


I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Lilla Edets kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommun. Nämnden har sina sammanträden i Stenungsund.
Senast uppdaterad: 2017-05-10
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »