Lilla Edets kommun - startsida

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. En överförmyndarnämnds uppgift är att kontrollera förmyndare, förvaltare och gode män så att dessa utför sina uppdrag på rätt sätt.

Det är också överförmyndarnämnden som utser gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare.

Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd som sitter i kommunhuset i Stenungsund. Det är hit du ska vända om du har klagomål på din gode man, förvaltare eller förmyndare. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad: 2017-05-10
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »